Behandelingen Ooglidplastie

Oogleden zijn delicate weefsels en kunnen eerder dan de rest van het gelaat tekenen van verslapping tonen. Dit kan de ogen een vermoeide of trieste blik geven of een zwaartegevoel boven de ogen veroorzaken. Zowel mannen als vrouwen, meestal ouder dan 35 jaar, kan een chirurgische ooglidplastie (of blepharoplastie) een oplossing bieden.
Ooglidcorrecties zullen meestal aan beide ogen tegelijk plaatsvinden. U kan zowel de bovenste als de onderste oogleden gelijktijdig laten corrigeren.
Een ooglidcorrectie is een veelgevraagde, veilige en betrouwbare chirurgische ingreep met relatief weinig ongemak. Patiënten zijn over het algemeen zeer tevreden over het resultaat. Ze zien een duidelijke verjonging en een frissere uitstraling, zelfs wanneer er geen andere gelaatscorrecties gebeurden.

Een ooglidcorrectie is een veelgevraagde, veilige en betrouwbare chirurgische ingreep met relatief weinig ongemak.

Voorbereiding

Tijdens de raadpleging bespreken we samen uitgebreid uw verwachtingen en wensen. Na een onderzoek van uw oogleden krijgt u informatie over de mogelijkheden, beperkingen, veiligheidsaspecten, mogelijke risico’s en prijzen. Ik zal uitgebreid toelichten wat u persoonlijk kan verwachten van de operatie. Het is de bedoeling dat u zichzelf nog herkent na de ingreep en dat de vorm van de ogen niet verandert.

Zie ook vragen en praktische info met meer informatie over de algemene voorbereiding van een ingreep

De ingreep

Bovenste ooglidplastie
Ter hoogte van de bovenste oogleden kan de huid met de leeftijd stilaan verzwakken en uitrekken, zodat een overhangende huidplooi ontstaat die soms tot op de wimpers drukt. Maquilleren wordt moeilijker. Tegelijk bestaat er soms ook wat onderhuidse vetophoping.

Vooraf teken ik nauwkeurig de oogleden af.

U krijgt een zeer oppervlakkige plaatselijke verdoving onder de ooglid-huid.

Aan beide zijden wordt de overtollige huid van het ooglid weggenomen en indien nodig ook onderliggend vet. Met electro-chirurgie wordt heel precies gewerkt.

Er komt een heel fijn litteken dat mooi in de natuurlijke bovenste ooglidplooi loopt en vertrekt vanaf de binnenste ooghoek tot iets voorbij de buitenste ooghoek. Na genezing is het litteken daar normalerwijze zo goed als onzichtbaar.

De ingreep duurt ongeveer een klein uur, wordt zeer goed verdragen en is weinig pijnlijk. U kan eventueel vooraf 1g paracetamol innemen

Voor een bovenste ooglidplastie is geen opname nodig. Na deze operatie kan u onmiddellijk naar huis. Omdat de oogleden gezwollen kunnen zijn, raden we u aan om niet zelf naar huis te rijden.

Onderste ooglidplastie
Ter hoogte van de onderste oogleden kunnen ooglidwallen ontstaan die veroorzaakt worden door onderliggend vet. Soms is er ook een verslapping van de ooglidhuid. Door een onderste ooglidplastie zal het teveel aan vet uit de ooglidwallen weggenomen worden en zal ook de huid opnieuw wat strakker aangespannen worden. Indien u echter ooglidwallen heeft die ontstaan door een vochtopstapeling (’s morgens vaak opvallender dan ’s avonds), dan helpt een operatie niet en verwijs ik u door naar de huisarts of dermatoloog.

Bij de onderste ooglidplastie teken ik eerst zorgvuldig af waar de vetophoping zichtbaar is.

Het teveel aan vet uit de ooglidwallen wordt verwijderd of verplaatst.

Gelijktijdig wordt een klein beetje huid weggenomen om rimpeltjes te verminderen (zonder ze volledig te verwijderen).

Er komt een zeer fijn littekentje onder de wimperrand, dat na verloop van tijd vervaagt of zelfs verdwijnt.

De ingreep gebeurt meestal onder algemene verdoving, duurt ongeveer een uur, en vereist een opname in het dagziekenhuis.

U kan de avond zelf nog naar huis.

Herstel

Er komt geen verband over de ogen. U kan steeds normaal blijven zien na de ingreep.

Indien gewenst kan u na de operatie pijnstillers nemen. Na één nacht is de pijn meestal verdwenen.

Voor de eerste nachten krijgt u een oogzalf mee die uw tranen vervangt, ter bescherming van de ogen.

Na enkele dagen worden de hechtingen verwijderd tijdens de raadpleging.

De eerste dagen na de ingreep moet u voldoende rust nemen.

Er kunnen zwellingen en lichte bloeduitstortingen rond de ogen ontstaan die na een tweetal weken stilaan verdwijnen en die verborgen kunnen worden achter een zonnebril.

Na één week is de grootste zwelling weggetrokken en na een tweetal weken kan u opnieuw uw normale activiteiten hernemen. Soms kan de zwelling nog wat langer aanhouden, maar uiteindelijk zal dit het eindresultaat niet beïnvloeden.

Na een 10-tal dagen mag u terug contactlenzen dragen en make-up aanbrengen.

Zonnebescherming, bijvoorbeeld met een zonnebril, is belangrijk gedurende 1 maand.

Indien u na de operatie last heeft van hevige pijn of vermindering van zicht, dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met mij of met het Imeldaziekenhuis. Er is steeds een plastisch chirurg bereikbaar.

Aandachtspunten en risico's

  • Vooral als uw ogen gevoelig zijn, kan u na de ingreep tijdelijk een prikkelend gevoel ondervinden en kunnen de ogen droog aanvoelen of tranen. Gewoonlijk verdwijnt dit snel.
  • Wanneer zeer uitzonderlijk een gestoorde wondgenezing of littekenvorming zou optreden, kan het resultaat minder goed zijn dan verwacht. Zelden is een nieuwe ingreep nodig.
  • Absolute symmetrie is bij dubbelzijdige operaties nooit te garanderen.
  • Zoals bij elke ingreep is er een zeer klein risico op verwikkelingen zoals nabloeding, infectie, gevoelsstoornissen, allergische reacties, huidverkleuringen, of het ontstaan van kleine cystjes in het litteken. Oogproblemen zijn uiterst zeldzaam beschreven. De narcose-risico’s zijn eveneens minimaal.
  • Soms lijkt het na enkele weken alsof er te weinig huid is weggenomen. Een ervaren plastisch chirurg neemt alleen het echte huidoverschot weg en zeker niet méér, zodat het oog na de operatie normaal kan gesloten worden en het onderste ooglid niet naar beneden trekt.

Kosten, ziekte- en hospitalisatieverzekering

Het ziekenfonds zal uiterst zelden tussenkomen in de kosten van een ooglidcorrectie. Dit kan alleen wanneer de criteria van de Belgische ziekteverzekering van toepassing zijn op uw situatie en het huidoverschot van uw bovenste oogleden dermate groot is dat het uw zicht ernstig belemmert.
Voor een onderste ooglidplastie is tussenkomst van het ziekenfonds uitgesloten.
Tijdens de raadpleging krijgt u informatie over de prijzen en kosten van een ooglidcorrectie.